مراسم ازدواج 2 پزشک آمریکایی در قلب کرونا برگزار شد

مراسم ازدواج 2 پزشک آمریکایی در قلب کرونا برگزار شد

2 پزشک آمریکایی شاغل در بخش کرونای یکی از بیمارستان‌های آمریکا مراسم ازدواج خود را در همان بخش بیمارستانی برگزار کردند. «شیلون تسای» و«مایکل سن» روز 11 آوریل در بخش کرونای یکی از بیمارستان‌های ایالت کارولینای شمالی ازدواج خود را جشن گرفتند. آنها می‌گویند، با شیوع کرونا ابتدا ترجیح دادند موعد ازدواج را به تاخیر […]

2 پزشک آمریکایی شاغل در بخش کرونای یکی از بیمارستان‌های آمریکا مراسم ازدواج خود را در همان بخش بیمارستانی برگزار کردند.

«شیلون تسای» و«مایکل سن» روز 11 آوریل در بخش کرونای یکی از بیمارستان‌های ایالت کارولینای شمالی ازدواج خود را جشن گرفتند.

آنها می‌گویند، با شیوع کرونا ابتدا ترجیح دادند موعد ازدواج را به تاخیر بیندازند، اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که مراسم را در همان بخشی که مشغول کارند برگزار و دوستان خود را از طریق فضای مجازی به این جشن دعوت کنند