قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی دوبارە بە پایین‌ترین سطح سقوط کرد

امروز دوشنبە، یکم اردیبهشت ٩٩، قیمت یک بشکە نفت خام برنت 2.71 درصد کاهش یافت و بە قیمت ٢٧ دلار و ٢٧ سنت معاملە شد.

قیمت هر بشکە نفت خام آمریکا نیز 5.67 درصد کاهش یافت و بە نرخ ٢٣ دلار و ۶٣ سنت فروختە شد.کاهشی کە امروز قیمت نفت بە خود دیدە، پایین‌ترین سطح قیمت نفت در طول ٢٠ گذشتە است کە بە دلیل شیوع ویروس کرونا روی دادە است.

تاکنون دو میلیون و ۴١۴ هزار و ۵٩۵ نفر در سراسر جهان بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از این تعداد ١۶۵ هزار و ١٧۴ نفر جان خود را از دست دادەاند.