فوت سە برادر بە دلیل ابتلا بە کرونا

فوت سە برادر بە دلیل ابتلا بە کرونا

این روزها ویروز کرونا در مناطق کوردستان بە صورت گستردەای شیوع پیدا کردە و روز بە روز شمار قربانیان این ویروس بیشتر می شود. بر طبق گزارشات منتشر شدە، طی روزهای گذشتە سە برادر اهل شهرستان پاوه ساکن کامیاران بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند علیرضا بهرام میرزایی که کارمند […]

این روزها ویروز کرونا در مناطق کوردستان بە صورت گستردەای شیوع پیدا کردە و روز بە روز شمار قربانیان این ویروس بیشتر می شود.

بر طبق گزارشات منتشر شدە، طی روزهای گذشتە سە برادر اهل شهرستان پاوه ساکن کامیاران بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند

علیرضا بهرام میرزایی که کارمند امور صنفی کامیاران، متاهل و دارای دو فرزند دختر بود، در تیر ماه سال جاری به کرونا مبتلا می شود و بعد از چندی درتاریخ یازدهم تیرماه ۹۹ متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم می کند.

فلاح بهرام میرزایی وی نیز که کارمند بنیاد شهید کامیاران بوده متاهل ودارای دو دختر ویک پسر می باشد، این عزیز نیز متاسفانه در روز یازدهم آبان ماه سال جاری دراثر این بیماری فوت می نماید ودر همانجا مدفون می گردد.

صباح بهرام میرزایی کارمند فرمانداری کامیاران ومتاهل ودارای چهار فرزند (سه دختر ویک پسر) نیز به فاصله ی یک روز (۹۹/۰۸/۱۲) ازفوت اخوی خویش مرحوم کاک فلاح جان به جان آفرین تسلیم می کند وداغی بزرگ برای این خانواده ودیگر وابستگان وآشنایان برجای می گذارد.