نظارت وبازرسی بازار باید عامل بازدارنده باشد

نظارت وبازرسی بازار باید عامل بازدارنده باشد

فرماندار جوانرود با تاکید بر تشدید نظارت ها در سطح بازار گفت: نظارت و بازرسی ها باید عامل بازدارنده باشد.

به گزارش شاهو نیوز، رستگار یوسفی روز پنجشنبه در جلسه کمیته اقدام مشترک بازار شهرستان جوانرود افزود: نتیجه این نظارت ها بایستی تاثیرات خودرا در سطح بازار ، معیشت مردم به ویژه اقشارکم درآمد جامعه نشان دهد و مردم آثار آن را لمس کنند.

وی اظهارداشت: نظارت‌ها و بازرسی بر بازار را به طور کامل و دقیق و با جدیت بیشتر انجام و با قیمت‌های نامتعارف کالاهای اساسی برخورد قانونی صورت گیرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: نظارتی که مردم آن را حس نکنند نظارت نیست و نظارت باید بازدارنده باشد نه صوری.

وی بر اهمیت کیفیت و کمیت نان تاکید و یادآور شد: نظارت بر واحد های نانوایی باید اثر بخش و تاثیر آن در بین مردم ملموس باشد.

رییس بسیج اصناف شهرستان جوانرود نیز گفت: از 13 فرودین ماه تاکنون 317 مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان جوانرود انجام گرفته است که ازاین تعداد بازرسی 21 واحد صنفی متخلف شناسایی وبه تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

جبار عثمانی افزود: از یکم یکم تا 13 فروردین نیز 270 مورد بازرسی ازواحدهای صنفی انجام که دراین راستا 94 واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی اظهارداشت : باهمکاری سایر ادارات شهرستان نیز 17 گشت مشترک انجام گرفته است.وی یادآورشد: از اول اسفند سال گذشته تاکنون یکهزار و 203 مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان انحام گرفته است.

نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی از لبنیات فروشی ها ، برنامه زمان بندی بسیج اصناف و ادارات ذیربط در راستای گشت مشترک ، نظارت مستمر بر بازار و مایحتاج عمومی مردم و برخود با واحدهای صنفی متخلف معرفی به مردم در قالب نصب بنر ، نظارت و کنترل نانوایی ها به صورت محسوس و نامحسوس از مصوبات این جلسه بودکه یوسفی فرماندار جوانرود به آن اشاره کرد.

عکس و خبر: خلیل امینی