غرس ۱۱۰۰ اصله نهال در جوانرود/گزارش تصویری

غرس ۱۱۰۰ اصله نهال در جوانرود/گزارش تصویری

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز امروز ۱۵ اسفند و به مناسبت روز درختکاری و همزمان با آغاز احداثِ کمربندی سبز و جنگلکاری در حاشیه ورودی سفید برگ به جوانرود و مسیرمزارستان حاجی ابراهیم جوانرودبا حضور جمعی از مسئولین و فعالین منابع طبیعی و محیط زیست 1100 اصله نهال غرس شد.

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز امروز ۱۵ اسفند و به مناسبت روز درختکاری و همزمان با آغاز احداثِ کمربندی سبز و جنگلکاری در حاشیه ورودی سفید برگ به جوانرود و مسیرمزارستان حاجی ابراهیم جوانرودبا حضور جمعی از مسئولین و فعالین منابع طبیعی و محیط زیست 1100 اصله نهال غرس شد.