عملیات رفع مشکل انتقال آب به دشت حر از سد آزادی در قالب دو راهکار طرح اضطراری اجرایی شد

عملیات رفع مشکل انتقال آب به دشت حر از سد آزادی در قالب دو راهکار طرح اضطراری اجرایی شد

با پیگیری و همکاری مسئولین عملیات رفع مشکل انتقال آب به دشت حر از سد آزادی در قالب دو راهکار طرح اضطراری در مواقع بروز مشکل و جایگزینی قطعات جدید در بخش دچار مشکل شده در خط اصلی به موازات هم اجرایی شده اند. این پیگیری های مداوم و دلسوزانه از سوی نماینده مجلس شورای […]

با پیگیری و همکاری مسئولین عملیات رفع مشکل انتقال آب به دشت حر از سد آزادی در قالب دو راهکار طرح اضطراری در مواقع بروز مشکل و جایگزینی قطعات جدید در بخش دچار مشکل شده در خط اصلی به موازات هم اجرایی شده اند.

این پیگیری های مداوم و دلسوزانه از سوی نماینده مجلس شورای اسلامی دکتر لهونی، تاکید استاندارکرمانشاه “هوشنگ بازوند”، فرماندار شهرستان ثلاث و تلاش شبانه روزی سایر دستگاه ها و افراد مرتبط صورت گفت.

این طرحها حداکثر تا یک هفته دیگر بطور کامل به اتمام خواهند رسید و مجددا آب به دشت حر انتقال خواهد یافت.

در اجرای این طرح اضطراری حدود ۱۲ میلیارد ریال و اصلاح نقطه آسیب دیده حدود ۸ میلیارد ریال هزینه شده است