عضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در سنندج اهدا شد

عضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در سنندج اهدا شد

مسئول فراهم‌آوری و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اهدای اعضای بدن مبینا شریعتی دختر ۱۶ ساله سنندجی به ۸ نفر جان دوباره بخشید. مبینا شریعتی در تاریخ ۲۰ آبان ماه با کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان کوثر انتقال داده شد بیمار پس از ۳ روز و در تاریخ ۲۳ آبان ماه دچار مرگ […]

مسئول فراهم‌آوری و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اهدای اعضای بدن مبینا شریعتی دختر ۱۶ ساله سنندجی به ۸ نفر جان دوباره بخشید.

مبینا شریعتی در تاریخ ۲۰ آبان ماه با کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان کوثر انتقال داده شد بیمار پس از ۳ روز و در تاریخ ۲۳ آبان ماه دچار مرگ مغزی شد.

با موافقت خانواده، بیمار مرگ مغزی در تاریخ ۲۳ آبان به بیمارستان سینای تهران برای اهدای اعضا اعزام شد  اعضای اهدا شده به ۸ نفر جان دوباره‌ای بخشید.

سال گذشته اعضای بدن ۷ بیمار مرگ مغزی و امسال نیز ۳ بیمار مرگ مغزی اعضای بدن‌هایشان با موافقت خانواده اهدا شده است.