شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان جوانرود منصوب شدند.

شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان جوانرود منصوب شدند.

شاهو نیوز-طی ابلاغی از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان جوانرود منصوب شدند،

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز مسعود قادری رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان جوانرود در این‌باره گفت: از سوی این اداره آقایان حمزه زارعی، سوران گل‌محمدی، صنعان صدیقی، اسماعیل مرادی و یاسین ظهرابی به عنوان شورای ارزشیابی و نظارت شهرستان به اداره کل معرفی شدند و این ۵ نفر نیز از طرف مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به معاونت امور هنری پیشنهاد داده شدند که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ابلاغ آنان. توسط مدیرکل هنرهای نمایشی مرکز به مدت دو سال صادر گردید.

وی خاطرنشان کرد این امر به منظور تسهیل در امور و صرفه‌جویی در وقت و در راستای بهبود کیفیت و توسعه هنرهای نمایشی شهرستان انجام پذیرفته است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد جوانرود در پایان افزود: ازاین تاریخ به بعد صدور پروانه نمایش توسط این شورا و در این شهرستان انجام می‌پذیرد و گروه‌های نمایش شهرستان می توانند نمایشنامه‌ها و آثار تولیدی خود را جهت تایید و اخذ مجوز به این شورا ارجاع دهند.