شاخص بورس ایران میلیونی شد.

شاخص بورس ایران میلیونی شد.

جهش ۴۲ هزار واحدی شاخص کل و صعود به قله یک میلیون و ۲۰ هزار واحد نماگر بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با ثبت رشد ۴۲ هزار و ۳۷۲ واحد، عملکرد چشم‌گیری را از خود به نمایش گذاشت و با صعود به قله یک میلیون و ۲۰ هزار و ۲۹۵ واحدی رکورد جدیدی […]

جهش ۴۲ هزار واحدی شاخص کل و صعود به قله یک میلیون و ۲۰ هزار واحد

نماگر بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با ثبت رشد ۴۲ هزار و ۳۷۲ واحد، عملکرد چشم‌گیری را از خود به نمایش گذاشت و با صعود به قله یک میلیون و ۲۰ هزار و ۲۹۵ واحدی رکورد جدیدی را از خود به ثبت رساند

فولاد، فارس و پارس بیش‌ترین اثر مثبت را بر روند حرکت شاخص داشتند.