سه نویسنده کورد جوایز مهرگان ادب را بە خود اختصاص دادند

سه نویسنده کورد جوایز مهرگان ادب را بە خود اختصاص دادند

سە اثر نویسندگان کورد؛ رمان آخرین روزهای زندگی هلالە، نوشتە عطا نهایی با ترجمە رضا کریم مجاور، رمان کوچ شامار، نوشته فرهاد حیدری گوران و رمان ”ط” نوشته زاهد بارخدا از برندگان جوایز نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان بودند.

روز یک‌شنبە، یازدهم خرداد ٩٩، اسامی برگزیدگان نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان ادب در ایران اعلام شد.

هیأت داوران با اکثریت آرا ”رمان آخرین روزهای زندگی هلاله، نوشته عطا نهایی را که رضا کریم‌مجاور از زبان کوردی به زبان فارسی برگردانده و نشر افراز آن را انتشار داده به دلیل داشتن انسجام معنایی، رنگ محلی و بومی برجسته، دفاع از حقوق زنان، چندصدایی و ترسیم گفتمان انتقادی میان فرهنگ ایلیاتی و سنتی با مدرنیته‌ی اروپایی و گزینش گفتمان و مبارزه فرهنگی بر مبارزه خشونت‌آمیز به عنوان بهترین رمان بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب، جایزه نقدی و لوح تقدیر دانست.

جواد اسحاقیان، منتقد ادبی و داور نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب، درباره رمان ”آخرین روزهای زندگی هلاله” می‌گوید: ”وقتی بەعنوان یکی از داوران نهایی “جایزه‌ی مهرگان ادب” این رمان را خواندم، خود را با اثری استثنایی مواجه یافتم و چه اندازه شاد شدم وقتی دریافتم، نویسنده هموطنی کورد و فرهیخته و سرد و گرم دیده‌ی روزگار و زندگی است.

متأسفانه هیچ گونه نقدی بر این رمان برجسته نیافتم. دریغم آمد در برابر انبوه رمان‌های بی ارزش، بی هیچ تجربه‌ی زیسته و تنها با رنگ و لعاب فورمالیسم سطحی ـ که ناگزیر به مطالعه‌ی آن هستم و گاه چند صفحه و فصل بیش نمی‌توانم خواند ـ از چنین اثری ماندگار، به آسانی بگذرم.

”هیأت داوران هم‌چنین با اکثریت آرا رمان ”کوچ شامار”، نوشته فرهاد حیدری گوران از نشر آگاه/ بان را به دلیل ترسیم ریزنگارانه و رازورانه‌ی زلزله کرماشان و تأثیر آن بر ذهن و روان شخصیت کوچنده، برخورداری از روایتی چندلایه در زمان‌ها و مکان‌های استعاری و آیینی، بهره‌جویی از فرامتن و فضاهای تازه، هماهنگی کامل روایت با درون‌مایه و موضوع، نشان دادن تباهی هویت انسان‌ها در اثری اجتماعی و پرکشش، به عنوان اولین رمان تقدیرشده انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب دانست.

هیأت داوران هم‌چنین با اکثریت آرا رمان ”ط”، نوشته زاهد بارخدا از نشر افراز را به دلیل انتخاب هوشمندانه کلمات و تطابق صورت و معنا به منظور کشف جهانی دور از عادت، پیوند اثر با ریشه‌های زیست‌شناختی انسان و تفسیرپذیری بر اساس گفتمان ناشی از در خودماندگی (اوتیسم)، ایجاد فضایی بیناژانری به منظور تغییر شناخت مخاطب نسبت به امری در حاشیه، خلق اثری شعرگونه، متفاوت و نوآور با بهره‌گیری از صنایع بیانی، به عنوان دومین رمان تقدیرشده انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب تشخیص داد.دیگر آثار برگزیدە و تقدیر شدە نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان ادب در ایران عبارت بودند از:

-‌ در بخش ویژە برگزیدگان رمان زبان مادری، رمان ”پرنده‌ها دیگر نمی‌ترسند”، نوشته رقیه کبیری، ترجمە حمزه فراهتی قرار داشت.

-‌ در بخش رمان و داستان بلند رمان «کتابِ خَم» اثر علیرضا سیف‌الدینی به عنوان اثر برتر معرفی شد. و نخستین رمان تحسین شده: رمان ”آتشِ زَندان”، نوشته ابراهیم دمشناس، و دومین رمان تحسین شده:‌ ”رمان شکوفه عناب”، نوشته رضا جولایی بودند.

-‌ در بخش برگزیدگان مجموعه داستان کوتاه، تندیس مهرگان ادب: مجموعه داستان ”آه ای مامان”، اثر احمد حسن‌زاده، و مجموعه داستان ”آه ای مامان”، اثر احمد حسن‌زاده به عنوان اثر برتر معرفی شد، و نخستین مجموعه داستان کوتاه تحسین شده: ”او”، نوشته محمد کلباسی، و دومین مجموعه داستان کوتاه تحسین شده:‌ ”خاطرات یک دروغگو”، نوشته نسیم وهابی، و اولین مجموعه داستان کوتاه تقدیر شده: ”دوازده نت برای سکوت”، نوشته کیوان صادقی، و دومین مجموعه داستان کوتاه تقدیر شده: ”بوطیقای شیطان”، نوشته علیرضا لبش قرار داشتند.