سقوط از ارتفاع جان خانم ۱۷ ساله جوانرودی را گرفت.

سقوط از ارتفاع جان خانم  ۱۷  ساله جوانرودی را گرفت.

بامداد امروز یک خانم ۱۷ ساله در یکی از محلات شهر جوانرود در حین تمیزکاری منزل از پشت بام سقوط می کند و به شدت زخمی می شود. این خانم توسط نیروهای امدادی به بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات، ساعاتی پیش در بیمارستان جان خود را از دست داد.

بامداد امروز یک خانم ۱۷ ساله در یکی از محلات شهر جوانرود در حین تمیزکاری منزل از پشت بام سقوط می کند و به شدت زخمی می شود.

این خانم توسط نیروهای امدادی به بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات، ساعاتی پیش در بیمارستان جان خود را از دست داد.