سد FATF در مقابل ایران برای دریافت پنج میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول

سد FATF در مقابل ایران برای دریافت پنج میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول

در تاریخ 16 اسفندماه 1398، رییس کل بانک مرکزی ایران درخواست رسمی خود را برای بهره‌مندی ایران از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) به میزان پنج میلیارد دلار به مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تسلیم کرد. بر اساس دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای کمک مالی به اعضا در شرایط نیازهای مالی […]

در تاریخ 16 اسفندماه 1398، رییس کل بانک مرکزی ایران درخواست رسمی خود را برای بهره‌مندی ایران از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) به میزان پنج میلیارد دلار به مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تسلیم کرد.

بر اساس دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای کمک مالی به اعضا در شرایط نیازهای مالی اضطراری و عدم تعادل در زمان شوک‌های قیمتی کامودیتی‌ها، بلایای طبیعی و شرایط عدم تعادل و شکننده ایجاد شده است.

بازپرداخت وام در قالب تسهیلات اعتباری سریع (RCF) با نرخ صفر درصد و با سررسید پنج و نیم سال تا 10 سال است.بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول، کشوری که درخواست استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) را دارد، بایستی حداکثر همکاری لازم را با صندوق جهت حل و فصل مسائل و مشکلات پرداخت وام داشته باشد.

این همکاری عبارت است از تعریف رهنمودها و سیاست‌های اقتصادی عمومی و اجرای آن‌ها.عدم تصمیم‌گیری ایران در مورد FATF ممکن است به عنوان عدم تعریف رهنمودها و سیاست‌های اقتصادی عمومی صندوق و اجرای آن‌ها محسوب و بر بهره‌مندی ایران از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI)تأثیر بگذارد.

بیش از 57 سال از آخرین باری که ایران از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته است می‌گذرد، یعنی بیش از ١۶ سال پیش از انقلاب ایران در سال 1357