ساماندهی پایانه مسافربری جوانرود در دستورکار قرار گرفت

ساماندهی پایانه مسافربری جوانرود در دستورکار قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود، رستگار یوسفی در جلسه ساماندهی مسائل و مشکلات پایانه شهر جوانرودکه با حضور معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در فرمانداری این شهرستان برگزارشد، افزود: برای ساماندهی این پایانه مسافربری مبلغ 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص خواهیم داد. وی بابیان مسائل و مشکلات پایانه […]

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود، رستگار یوسفی در جلسه ساماندهی مسائل و مشکلات پایانه شهر جوانرودکه با حضور معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در فرمانداری این شهرستان برگزارشد، افزود: برای ساماندهی این پایانه مسافربری مبلغ 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص خواهیم داد.

وی بابیان مسائل و مشکلات پایانه مسافربری جوانروداظهارداشت: با وجود حجم قابل توجهی از ترددهای درون شهری این پایانه زیبنده ودرشان شهرجوانرودنیست.

یوسفی در ادامه به افزایش 56 درصد افزایش نرح کرایه ناوگان بین شهری در دونوبت در طول شش ماه گذشته اشاره ویاد آورشد: نیاز است ادارات صمت وراهداری و حمل ونقل جاده ای ضمن ارائه خدمات به ناوگان بین شهری قیمت منطقی کرایه بین شهری را مطابق با وضعیت معیشتی مردم و شرایط استان جهت اصلاح قیمت به مرکز اعلام کنند.

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه نیز به افزایش قیمت کرایه ناوگان بین شهری اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت از مرکز اعلام شده و ما تابع قیمت مصوب مرکز هستیم که به خاطر محدودیت های کرونایی اعمال شده است.

گلزار افزود: پیرو این جلسه قیمت پیشنهادی خود را جهت اصلاح به مرکز اعلام خواهیم کرد.