سازمان ملل: کرونا جان ١۵٠ هزار آفریقایی را خواهد گرفت

سازمان ملل: کرونا جان ١۵٠ هزار آفریقایی را خواهد گرفت

نتیجه‌ی یک تحقیق علمی سازمان ملل نشان می‌دهد اگر اقدامات پیشگیرانه ناموفق باشند، در سال اول شیوع کرونا در آفریقا، حدود ۲۵۰ میلیون نفر به کرونا مبتلا و تقریبا ۱۵۰ هزار نفر نیز جان خواهند داد. در این گزارش تصریح شده که تلفات انسانی در این قاره نسبت به اروپا و آمریکا کمتر خواهد بود […]

نتیجه‌ی یک تحقیق علمی سازمان ملل نشان می‌دهد اگر اقدامات پیشگیرانه ناموفق باشند، در سال اول شیوع کرونا در آفریقا، حدود ۲۵۰ میلیون نفر به کرونا مبتلا و تقریبا ۱۵۰ هزار نفر نیز جان خواهند داد.

در این گزارش تصریح شده که تلفات انسانی در این قاره نسبت به اروپا و آمریکا کمتر خواهد بود چرا که جمعیت این قاره جوان‌تر است. گزارش مذکور پیش‌بینی می‌کند “۸۸ درصد جمعیت یا از آلوده شدن خود مطلع نمی شوند چون علامتی پیدا نمی کنند یا بیماری خفیفی خواهند گرفت اما چهار درصد مبتلایان بیماریشان وخیم خواهد شد.”

محققین سازمان ملل بر این باورند کرونا در آفریقا احتمالا تا چندین سال بیش از دیگر مناطق جهان در گردش بماند