برخود با متعرضین به منابع طبیعی در جوانرود

برخود با متعرضین به منابع طبیعی در جوانرود

با ورود دادستانی جوانرود اراضی ملی تصرف شده توسط متعرضین باز پس گرفته شد.

به گزارش شاهونیوز،  امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹ و در راستای برخورد با متعرضین به اراضی ملی و زمین های کشاورزی در سطح شهرستان جوانرود، با حکم دادستان‌ و با همکاری فرماندار، نهاد های امنیتی و انتظامی، اداره جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره راه و حمل و نقل، اراضی تصرف شده در  روستاهای ماساندر، عایشه دل و چشمه میران در بخش مرکزی شهرستان حوانرود از متصرفان پس گرفته شد.