دیدار روحانیون شهرستان جوانرود با فرماندار+عکس

دیدار روحانیون شهرستان جوانرود با فرماندار+عکس

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، چند تن از روحانیون و امامان جماعت شهرستان جوانرود در دیداری با فرماندار جوانرود به بیان مسائل و مشکلات شهر پرداختند عکس: عثمان یوسفی

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، چند تن از روحانیون و امامان جماعت شهرستان جوانرود در دیداری با فرماندار جوانرود به بیان مسائل و مشکلات شهر پرداختند

عکس: عثمان یوسفی