دوره تربیت مربی آشنایی وانس کودکان با قران در جوانرود برگزارشد

دوره تربیت مربی آشنایی وانس کودکان با قران در جوانرود برگزارشد

مدیر مؤسسه قرآنی نبی اکرم (ص) جوانرود گفت: دوره تربیت مربی آشنایی وانس کودکان با قران موسسات قرآن ی نبی اکرم (ص) وخیر النساء حضرت مریم (ع) با حضور 35 نفر از مربیان قرآنی و مادران دراین شهرستان برگزارشد . امیر مصطفایی هدف از برگزاری این دوره را آموزش تربیت مربی واخذ گواهی برای امر […]

مدیر مؤسسه قرآنی نبی اکرم (ص) جوانرود گفت: دوره تربیت مربی آشنایی وانس کودکان با قران موسسات قرآن ی نبی اکرم (ص) وخیر النساء حضرت مریم (ع) با حضور 35 نفر از مربیان قرآنی و مادران دراین شهرستان برگزارشد .

امیر مصطفایی هدف از برگزاری این دوره را آموزش تربیت مربی واخذ گواهی برای امر آموزش های قرآنی در دوره پیش دبستانی و مهدهای کودک عنوان کرد

وی اظهار داشت: آموزش مهارت‌های قصه، بازی، شعر، نمایش خلاق و کاردستی به مربیان کودک و مادران تا پایان پیش‌دبستانی براساس شناخت روانشناسی رشد بر اساس آموزش غیرمستقیم مهم‌ترین رویکرد‌های این دوره است.

مدیر مؤسسه قرآنی نبی اکرم(ص) جوانرود یادآور شد : این دوره به مدت یک هفته با حضور کارشناسان ومربیان برگزار شد