از اول اسفند ۹۹ دفترچه های تامین اجتماعی حذف می شوند

از اول اسفند ۹۹ دفترچه های تامین اجتماعی حذف می شوند

‍ سلیم نادری تبار رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان جوانرود گفت : با توجه به حذف دفترچه های درمانی و استفاده از کد ملی جهت گرفتن خدمات درمانی از اول اسفند ماه ۹۹ و در راستای بهبود کیفیت افزایش پوشش بیمه ای، سهولت و ارتقاء خدمات درمانی قابل ارائه به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی […]

‍ سلیم نادری تبار رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان جوانرود گفت : با توجه به حذف دفترچه های درمانی و استفاده از کد ملی جهت گرفتن خدمات درمانی از اول اسفند ماه ۹۹ و در راستای بهبود کیفیت افزایش پوشش بیمه ای، سهولت و ارتقاء خدمات درمانی قابل ارائه به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی (بیمه شدگان و مستمری بگیران) طرح نسخه خوانی الکترونیک و حذف دفترچه‌های درمانی با توسعه زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری لازم، پیاده سازی و آمادگی کامل برای نسخه خوانی و نسخه پیچی الکترونیک هم اکنون تمامی مطب ها پزشکی، داندانپزشکی، بیمارستانها، درمانگاهها، داروخانه ها، فیزیوتراپی ها، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه ها می توانند بدون استفاده از دفترچه درمانی وبا ارائه کد ملی مبادرت به نسخه نویسی و ارائه خدمات بصورت الکترونیک نمایند.

از مزایای این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱_کمک در پیشگیری و جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کرونا بعلت عدم مراجعه جامعه هدف به شعب تامین اجتماعی جهت دریافت دفترچه درمانی

۲_ ارسال نسخه به تمامی داروخانه های سراسر کشور و قابلیت در دسترس بودن نسخه بیمار در سراسر کشور

۳_صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش آلودگی زیست محیطی ،حذف انبار داری، حمل ونقل و،……

۴_صرفه جویی در وقت، هزینه، انرژی، … و رفع خطاها ی نسخه خوانی.

۵_جلوگیری از بین رفتن ،گم شدن و…… نسخه بیمار.

۶_تسهیل استفاده از خدمات و سهولت انجام کار.ودهها مزایای دیگر را میتوان نام برد .

ضمنا جهت استفاده از خدمات غیر حضوری ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی به آدرس