دستگیری ۲ اکیپ متخلفین شکار غیرمجاز کبک و کشف و ضبط اسلحه و ادوات شکار در ارتفاعات روانسر

دستگیری ۲ اکیپ متخلفین شکار غیرمجاز کبک و کشف و ضبط اسلحه و ادوات شکار در ارتفاعات روانسر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان روانسر از دستگیری ۲ اکیپ شکارچی غیرمجاز به همراه چند قطعه کبک وحشی و ادوات شکار در ارتفاعات شاهو از توابع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان روانسر گفت: پیرو گزارش واصله و حین گشت و کنترل مناطق و زیستگاهها به منظور پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز در حوزه استحفاظی شهرستان( ارتفاعات شاهو و زیستگاههای اطراف روستاهای نهرابی و پشتنگ و بنی گز) مامورین یگان حفاظت این اداره در محلهای مورد گزارش حضور یافته و موفق به دستگیری ۲ اکیپ متخلف شکار غیرمجاز ، کشف چند قطعه کبک به همراه آلات و ادوات شکار شامل قفس چوبی و کشف و ضبط اسلحه شکاری از متخلفین شدند و پس از تنظیم صورتمجلس تخلف پرونده متهمین جهت سیر مراحل کیفری به مرجع محترم قضایی ارجاع گردید.

وی افزود باتوجه به امکانات موجود ، وسعت زیاد منطقه ، پراکنش حداکثری حیات وحش و وضعیت حاد منطقه از حیث بیماری کرونا ویروس یگان حفاظت این اداره کماکان نسبت به گشت زنی زیستگاهها و برخورد با سودجویان و سوداگران طبیعت اقدام قاطع و قانونی را معمول میدارد.