خرید لوازم تحریر برای دانش آموزان نیازمند پاوه بجای حکم حبس برای یک محکوم

خرید لوازم تحریر برای دانش آموزان نیازمند پاوه بجای حکم حبس برای یک محکوم

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه از صدور حکم خرید لوازم تحریر برای دانش آموزان بی بضاعت بجای حبس برای یک محکوم جرائم خفیف خبر داد.

به گزارش شاهو نیوز نوید صحرایی در گفتگویی گفت؛ در راستای سیاست های قضایی قوه قضائیه مبنی بر اعمال مجازات های جایگزین حبس در جرایم خفیف و کم اهمیت، در یک فقره پرونده با صدور رأی از سوی ریاست محترم دادگستری شهرستان پاوه، محکوم علیه ملزم به خریداری لوازم التحریر به میزان یکصد میلیون ریال و اختصاص آن از سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان پاوه به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت مالی گردید

وی افزود؛ دادگستری شهرستان پاوه بیش از پیش مصمم است تا از ظرفیت قانونی مجازات های جایگزین حبس مانند الزام محکومان به خدمات عمومی رایگان و کمک به نیازمندان استفاده نماید و تا کنون آراء متعددی نیز در این خصوص صادر و اجراء گردیده است.

گفتنی است چنین اقداماتی با توجه به وضعیت اقتصادی مردم در این برهه زمانی از سوی دستگاه قضایی پاوه قابل تقدیر است.