خانواده خیر جوانرودی ۵ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اهدا کردند.

خانواده خیر جوانرودی ۵ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز، یک خانواده خیر جوانرودی در راستای خدمت به همنوعان ۵ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کردند.در نشستی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور خانواده های محترم حبیبی و وکیلی برگزار شد خانواده زنده یاد مسعود وکیلی ( از امدادگران اسبق جوانرود) این مبلغ را به دانشگاه […]

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز، یک خانواده خیر جوانرودی در راستای خدمت به همنوعان ۵ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کردند.در نشستی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور خانواده های محترم حبیبی و وکیلی برگزار شد خانواده زنده یاد مسعود وکیلی ( از امدادگران اسبق جوانرود) این مبلغ را به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کردند که این مبلغ در بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود هزینه شود .

به گفته خانواده وکیلی با توجه به وصیت مرحوم مسعود وکیلی مبنی بر صرف سرمایه و دارایی ایشان در راستای امورات خیریه ، این اقدام خدا پسندانه و عام المنفعه انجام شد.

مقرر شده است این مبلغ در راستای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود هزینه شود و دانشگاه نیز به پاس این نیت خیرخواهانه مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را برای بیمارستان جوانرود اختصاص دهد.