حفره لایه اوزون بالای قطب شمال در حال ترمیم است

حفره لایه اوزون بالای قطب شمال در حال ترمیم است

حفره بی‌سابقه در لایه اوزون بالای منطقه قطب شمال تقریبا یک ماه پس از کشف آن در حال ترمیم است. در اواخر ماه مارس، پژوهشگران “مرکز خدمات کوپرنیک برای نظارت جوّی” گزارش کردند که یک شکاف “بی‌سابقه” را مشاهده کرده‌اند که در جو بالای منطقه قطب شمال ظاهر می‌شود. کوتاه مدتی پس از آن، این […]

حفره بی‌سابقه در لایه اوزون بالای منطقه قطب شمال تقریبا یک ماه پس از کشف آن در حال ترمیم است.

در اواخر ماه مارس، پژوهشگران “مرکز خدمات کوپرنیک برای نظارت جوّی” گزارش کردند که یک شکاف “بی‌سابقه” را مشاهده کرده‌اند که در جو بالای منطقه قطب شمال ظاهر می‌شود.

کوتاه مدتی پس از آن، این شکاف به بزرگترین حفره‌ای تبدیل شد که تا آن زمان در جو بالای نیمکره شمالی مشاهده شده بود.

مساحت این حفره به بزرگی منطقه گرینلند بود و تمامی آسمان بالای کوه های یخی قطب را فرا می‌گرفت.

روز ۲۳ آوریل این مرکز در توییتر خود خبر خوشی را منتشر کرد: “حفره اوزونی بی سابقه ۲۰۲۰ در نیمکره شمالی خاتمه یافته است.”