تنها بیمارستان جوانرود مریض است!

تنها بیمارستان جوانرود مریض است!

از یک مریضی ساده مثل سرماخوردگی گرفته تا بیماری اورژانسی که نیاز به مراقبت یا جراحی داشته باشد مراجعه کنید تا واقعیت را درک کرده و کمبودهای تنها بیمارستان جوانرود را درک کنید. بیمارستانی که اگر سری به بخش های آن بزنید خواهید دید که بیماران از شهرهای ثلاث، روانسر ، باینگان و .. در […]

از یک مریضی ساده مثل سرماخوردگی گرفته تا بیماری اورژانسی که نیاز به مراقبت یا جراحی داشته باشد مراجعه کنید تا واقعیت را درک کرده و کمبودهای تنها بیمارستان جوانرود را درک کنید.

بیمارستانی که اگر سری به بخش های آن بزنید خواهید دید که بیماران از شهرهای ثلاث، روانسر ، باینگان و .. در آن بستری هستند و به نوعی میشه گفت بیمارستان مرکزی اورامانات است

با وجود نیروی کافی و دلسوز بومی اما شاهدیم کمبود امکانات پزشکی و دارویی حتی پزشکان، پرستاران و کارمندان این مجموعه را کلافه کرده است که برخی از مسئولین و کادری که نمی‌خواهند این مشکل مهم را قبول کنند و در توجیه، این کمبودها را سراسری و کشوری عنوان می‌کنند اما اگر سری به سایر بیمارستانها نه زیاد دور از جوانرود بزنید تفاوت و اجحاف فراوان را در لیست خرید و امکانات خواهید دید

انتظار می رود مسئول یا مسئولین مربوطه به جای نمایش های خبری، جلسات بی ثمر به فکر مرهمی باشند به حال بیمارستان مریض جوانرود!