تزریق واکسن غیرمجاز کرونا در مریوان چند نفر را روانه بیمارستان کرد

تزریق واکسن غیرمجاز کرونا در مریوان چند نفر را روانه بیمارستان کرد

ابراهیم قادری معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان گفت: تزریق غیرقانونی واکسن‌های غیرمجاز کرونا در شهرستان مریوان چند نفر را روانه بیمارستان کرد. وی افزود: این واکسن‌ها خارج از سیستم بهداشت و درمان کشور و به صورت غیرمجاز و از یکی از کشورهای همسایه وارد کشور شده و به دلیل رعایت نشدن زنجیره سرما […]

ابراهیم قادری معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان گفت: تزریق غیرقانونی واکسن‌های غیرمجاز کرونا در شهرستان مریوان چند نفر را روانه بیمارستان کرد.

وی افزود: این واکسن‌ها خارج از سیستم بهداشت و درمان کشور و به صورت غیرمجاز و از یکی از کشورهای همسایه وارد کشور شده و به دلیل رعایت نشدن زنجیره سرما و انتقال بهداشتی، باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

پلیس امروز خبر داده که باند ۴ نفره توزیع واکسن های غیرمجاز در این رابطه دستگیر شده اند.