تأثیرگذاری بیماری کرونا بر دو میلیون و ۶٠٠ هزار شغل در ایران

تأثیرگذاری بیماری کرونا بر دو میلیون و ۶٠٠ هزار شغل در ایران

بیش از دو میلیون ۶۰۰ هزار شغل در ایران تحت تاثیر شیوع کرونا قرار دارند.هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف در ایران گفته است کە بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا هستند.بە گفتە فقیهی “با توجه به بررسی انجام گرفته در اتاق اصناف ایران، بیشترین اثرگذاری […]

بیش از دو میلیون ۶۰۰ هزار شغل در ایران تحت تاثیر شیوع کرونا قرار دارند.هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف در ایران گفته است کە بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا هستند.بە گفتە فقیهی “با توجه به بررسی انجام گرفته در اتاق اصناف ایران، بیشترین اثرگذاری از شیوع این بیماری بر رستوران‌ها، خشک‌شویی‌، عکاسی، غذا، قنادی، قهوه‌خانه، کالای خواب، کیف و کفش، مبلمان، آرایشگری، آجیل و خشکبار، تالار جشن و پذیرایی بوده است”.