برخورد قضایی با ۱۰ فقره تخلف و تجاوز به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در جوانرود

برخورد قضایی با ۱۰ فقره تخلف و تجاوز به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در جوانرود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جوانرود از برخورد با متجاوزان اراضی ملی و کشاورزی خبرداد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جوانرود در گفتگو با شاهو نیوز گفت: هرگونه تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی جرم محسوب می شود و دستگاه قضایی با متجاوزان قاطعانه برخورد می کند.

امین محمدی افزود: یکی از مسائلی که همواره در دستگاه قضایی مورد توجه بوده و در حال حاضر با جدیت ویژه ای به آن پرداخته می شود، مقابله با زمین خواری، تجاوز به اراضی ملی و تغییر کاربری غیرقانونی زمین های کشاورزی است.

وی اظهارداشت: در راستای مصوبات کمیته حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی شهرستان جوانرود و در اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کابری اراضی کشاورزی و باغی درایام تعطیلات نوروز امسال با همکاری فرمانداری، جهاد کشاورزی و ادارات مرتبط با 10 فقره تخلف وتجاوز به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دراین شهرستان برخورد قانونی صورت گرفته است.

محمدی خاطرنشان کرد:ازاین 10 فقره تخلف وتجاوز هشت فقره در اراضی کشاورزی و دو فقره دیگر در منابع طبیعی است.

وی میزان این تخلف و تجاوز را 33 هزار و 540 مترمربع در راضی کشاورزی و منابع طبیعی در روستای چشمه میران از توابع بخش مرکزی جوانرود عنوان کرد.