ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ شهرداری جوانرود افتتاح شد

ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ شهرداری جوانرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز، در پنجمین روز از هفته دولت با حضور فرماندار ،جمعی از مسئولان ، سرپرست شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ شهرداری جوانرود افتتاح شد سرپرست شهرداری جوانرود گفت: ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ شهرداری این شهربا هدف افزایش ایمنی و خدمت رسانی به موقع به شهروندان […]

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز، در پنجمین روز از هفته دولت با حضور فرماندار ،جمعی از مسئولان ، سرپرست شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ شهرداری جوانرود افتتاح شد

سرپرست شهرداری جوانرود گفت: ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ شهرداری این شهربا هدف افزایش ایمنی و خدمت رسانی به موقع به شهروندان امروز مورد بهره برداری قرارگرفت

هوشیار امامی با اشاره به اینکه هزینه برای ایمنی در واقع سرمایه گذاری برای حوادث آینده است، اظهارداشت: با هدف پوشش حوادث و امداد رسانی سریع در زمان سوانح ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی افتتاح شد.

وی اضافه کرد: آماده سازی ایستگاه های آتش نشانی و نیروهای امدادی از مهمترین ضرورت های شهری است که تأثیر بسزایی در کاهش و پیشگیری از حوادث دارد و امدادرسانی به موقع حفظ امنیت شهروندان را در پی خواهد داشت.