امام جمعه اهل سنت دولت آباد کرمانشاه ابقا شد

امام جمعه اهل سنت دولت آباد کرمانشاه ابقا شد

ماموستا «اسامه مرادی» إمام جمعه اهل سنت مسجد «حضرت محمدالمصطفی» دولت آباد کرمانشاه برای یک سال دیگر در این سمت إبقا شد.

در این حکم که ازسوی سرپرست مرکز اسلامی کرمانشاه صادر گردید، آمده است: «امید است با استعانت از پروردگار یکتا در انسجام هرچه بیشتر مومنین جهت نیل به اهداف والای اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی در برگزاری هرچه باشکوه تر نمازهای جمعه موفق و موید باشید.»

ماموستایان «محمد سرمستی» و «عزیز کردبهمنی» نیز به عنوان امامان جمعه موقت مسجد حضرت محمدالمصطفی معرفی گردیدند.