اقدام خیرخواهانه خیّر نیک اندیش #جوانرودی برای تامین تجهیزات پزشکی

اقدام خیرخواهانه خیّر نیک اندیش #جوانرودی برای تامین تجهیزات پزشکی

به گزارش شاهو نیوز دکتر شیرزادیان مدیر نظارت برتجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه اظهار کرد: با همت و مساعدت سرکار خانم #وکیلی، خیّرنیک اندیش جوانرودی، پیگیری معاونت غذا و دارو و حمایت مالی معاونت محترم توسعه، چهار قلم تجهیزات پزشکی حیاتی شامل یک دستگاه ماشین بیهوشی اتاق عمل، یک دستگاه چراغ سیالتیک اتاق عمل، یک […]

به گزارش شاهو نیوز دکتر شیرزادیان مدیر نظارت برتجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه اظهار کرد: با همت و مساعدت سرکار خانم #وکیلی، خیّرنیک اندیش جوانرودی، پیگیری معاونت غذا و دارو و حمایت مالی معاونت محترم توسعه، چهار قلم تجهیزات پزشکی حیاتی شامل یک دستگاه ماشین بیهوشی اتاق عمل، یک دستگاه چراغ سیالتیک اتاق عمل، یک دستگاه ABG آزمایشگاهی و دو دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی بیمار برای شهرستان جوانرود خریداری و تحویل گردید.

ارزش ریالی تجهیزات پزشکی خریداری شده، در مجموع بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان می باشد که مبلغ سیصد و هفتاد میلیون تومان توسط خیّر نیک اندیش جوانرودی و مابقی توسط معاونت محترم توسعه تامین گردیده است.

با پیگیری های صورت گرفته توسط معاونت غذا و دارو این تجهیزات در کمترین زمان ممکن و در چارچوب فرآیندهای قانونی خریداری و تحویل شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود گردید تا در اسرع وقت مورد نصب و بهره برداری قرار گیرد.