افزایش قانون گریزی بعد از اجرای طرح های ترافیکی جوانرود/یادداشت

افزایش قانون گریزی بعد از اجرای طرح های ترافیکی جوانرود/یادداشت

متاسفانه بعد از احرای طرح ترافیکی جوانرود قانون گریزی و عدم قبول طرح ترافیکی از سوی شهروندان بیشتر به چشم میخورد میتوان دلایل ازن قانون گریزی را از چند جهت مورد بررسی قرار داد: عدم اطلاع رسانی دقیق از اجرای طرح؛ متاسفانه مجریان طرح قبل از اجرای هر طرحی جدا از نظر سنجی ها و […]

متاسفانه بعد از احرای طرح ترافیکی جوانرود قانون گریزی و عدم قبول طرح ترافیکی از سوی شهروندان بیشتر به چشم میخورد

میتوان دلایل ازن قانون گریزی را از چند جهت مورد بررسی قرار داد:

عدم اطلاع رسانی دقیق از اجرای طرح؛

متاسفانه مجریان طرح قبل از اجرای هر طرحی جدا از نظر سنجی ها و اطلاع رسانی ها نیاز به فرهنگ سازی و آموزش های لازم از طریق فضاهای مجازی در سایت ها و ..، اطلاع رسانی میدانی در سطح شهر، بیلبوردها، تراکت و همچنین مدارس و فضای آموزشی و جمعی دیگر بود.

عادت نکردن به طرح و یا فراموشی شهروندان

آمارها نشان داده بعد از اجرای طرح های ترافیکی تا زمان قبول و فرهنگ سازی و یا عادت کردن به آن نمی‌توان منتظر نتیجه خوبی از اجرای طرح بود مثلا در نقاطی که چراغ راهنمایی برای بار اول نصب شده آمار برخوردها و تخلف ها در ماه اول بیشتر از زمان هایی بوده که حتی آن تقاطع چراغ نداشته!اما به مرور و بعد از قبول طرح، فرهنگ رعایت آن و عادت به تغییر، و هم جریان ترافیک کاهش پیدا کرده و هم میزان تصادفات کمتر شده است.

تخلف تعمدی

بی توجهی مجریان و کم کاری راهنمایی و رانندگی

نقص در طرح های اجرا شده

این میان نقش راهنمایی و رانندگی، شهرداری لازم است، و بی توجهی یکی از آنها منجر به طولانی تر شدن نتیجه طرح و حتی احتمال شکست طرح خواهد شد

تقاضا می‌شود راهنمایی و رانندگی به جای جریمه نسبت به راهنمایی تا حصول نتیجه اقدام نماید!لازم است شورای ترافیک شهرستان به مدیریت فرمانداری هر چه سریعتر نسبت به جلسات فوری و دستور به ارگانها و تصحیح نواقص طرح اقدام نماید

نویسنده: آرش سبحانی