از کارکنان نمونه جوانرود تقدیر شد

از کارکنان نمونه جوانرود تقدیر شد

در چهارمین روز از هفته دولت با حضور اعضای شورای اداری شهرستان جوانرود از  کارکنان نمونه شهرداری جوانرود تجلیل شد عکس:خلیل امینی

در چهارمین روز از هفته دولت با حضور اعضای شورای اداری شهرستان جوانرود از  کارکنان نمونه شهرداری جوانرود تجلیل شد

عکس:خلیل امینی