از فردا در پایتخت چین تمام مسافران خارجی قرنطینە خواهند شد

از فردا در پایتخت چین تمام مسافران خارجی قرنطینە خواهند شد

دولت چین اعلام کرد، از روز دوشنبە، ٢۶ اسفند، تمام مسافرانی کە از کشورهای خارجی وارد فرودگاه شهر پکن، پایتخت این کشور شوند، در مراکز مخصوص قرنطینە خواهند شد.از اواخر سال گذشتە میلادی ویروس مرگبار کرونا در کشور چین شیوع پیدا کردە و تاکنون در چندین کشور دیگر نیز مشاهدە شدە است.با این وجود پس […]

دولت چین اعلام کرد، از روز دوشنبە، ٢۶ اسفند، تمام مسافرانی کە از کشورهای خارجی وارد فرودگاه شهر پکن، پایتخت این کشور شوند، در مراکز مخصوص قرنطینە خواهند شد.از اواخر سال گذشتە میلادی ویروس مرگبار کرونا در کشور چین شیوع پیدا کردە و تاکنون در چندین کشور دیگر نیز مشاهدە شدە است.با این وجود پس از حدود سە ماه تلاش، از هفته گذشته کشور چین با کاهش موارد ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا مواجه بوده و اقداماتی برای جلوگیری از شیوع مجدد این ویروس در این کشور طراحی شدە است