از تعداد 30 واحد بنگاه ملکی 5 واحد به دلیل نقض سیستم تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

از تعداد 30 واحد بنگاه ملکی 5 واحد به دلیل نقض سیستم تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

به گزارش شاهو نیوز و به نقل از اتاق اصناف شهرستان جوانرود در تاریخ 1400/09/23 گشت مشترکی با دستور دادستان شهرستان جوانرود ، با همکاری اتاق اصناف و اماکن عمومی نیروی انتظامی و اتحادیه مشاورین املاک از تعداد 30 واحد بنگاه ملکی بازدید به عمل آمد در نتیجه تعداد 5 واحد به دلیل نقص سیستم […]

به گزارش شاهو نیوز و به نقل از اتاق اصناف شهرستان جوانرود در تاریخ 1400/09/23 گشت مشترکی با دستور دادستان شهرستان جوانرود ، با همکاری اتاق اصناف و اماکن عمومی نیروی انتظامی و اتحادیه مشاورین املاک از تعداد 30 واحد بنگاه ملکی بازدید به عمل آمد در نتیجه تعداد 5 واحد به دلیل نقص سیستم و عدم راه اندازی در خصوص سامان دهی و بکار گیری کدرهگیری تا اطلاع ثانوی تعطیل گردید این گشت ها ادامه خواهد داشت تا زمان ساماندهی کامل این واحدها