آمار مبتلایان بە کرونا در ایران بە ٨٣ هزار و ۵٠۵ نفر رسید

آمار مبتلایان بە کرونا در ایران بە ٨٣ هزار و ۵٠۵ نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشت ایران از دیروز تا امروز ۱ اردیبهشت ماه، و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی هزار و ٢٩۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد کە مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور ٨٣ هزار و ۵٠۵ به نفر رسید.وی گفتە است، در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را […]

سخنگوی وزارت بهداشت ایران از دیروز تا امروز ۱ اردیبهشت ماه، و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی هزار و ٢٩۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد کە مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور ٨٣ هزار و ۵٠۵ به نفر رسید.وی گفتە است، در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند تا امروز ۵۲۰۹ نفر از بیماران، جان باختهاند.همچنین تا امروز ۵٩ هزار و ٢٧٣ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.