آمار بارش سال زراعی جاری جوانرود و ثلاث باباجانی بیشتر از نرمال سالانه شد

آمار بارش سال زراعی جاری جوانرود و ثلاث باباجانی بیشتر از نرمال سالانه شد

به گزارش شاهو نیوز و به نقل از گزارش هواشناسی آمار بارش سال زراعی شهرهای جوانرود و اورامانات تا به امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به این شرح است: میزان بارش شهرستان پاوه ۷۴۲ میلی متر بوده که نرمال سالانه آن ۷۶۰ میلی متر است میزان بارش شهرستان جوانرود ۶۰۶ میلی متر بوده که نرمال سالانه آن ۶۰۰ میلی متر، […]

به گزارش شاهو نیوز و به نقل از گزارش هواشناسی آمار بارش سال زراعی شهرهای جوانرود و اورامانات تا به امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به این شرح است:

میزان بارش شهرستان پاوه ۷۴۲ میلی متر بوده که نرمال سالانه آن ۷۶۰ میلی متر است

میزان بارش شهرستان جوانرود ۶۰۶ میلی متر بوده که نرمال سالانه آن ۶۰۰ میلی متر، و میزان بارش شهرستان ثلاث باباجانی ۵۶۸ میلی متر بوده که نرمال سالانه آن ۵۳۵ میلی متر است که با توجه به بارشهای اخیر میزان جوانرود و ثلاث بیشتر از نرمال سالانه خود بوده استو

همچنین میزان بارش شهرستان روانسر ۵۱۰ میلی متر بوده که نرمال سالانه آن ۵۴۵ میلی متر است

براساس مدلها و نقشه ها تا ۳۰ اردیبهشت بارشی برای منطقه نداریم، اگر بارشی هم باشد خفیف و پراکنده خواهد بود که قابل ملاحظه نیست.

در طول هفته آینده تمرکز بارش روی استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان و نوار شمالی کشور خواهد بود.

سامانه بعدی بارشی برای اورامانات احتمالا به تاریخ شنبه ۳۰ اردیبهشت باشد.